به گزارش افکارنیوز،

 علیرضا عصار با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - من به تو مایل و تویى

هر نفسى ملول تر

وه که خجل نمیشود

میل من از ملال تو

علیرضا عصار