به گزارش افکارنیوز،

داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - هرگز به کسی حسادت نکن بخاطر نعمتی که خدا به او داده، زیرا تو نمیدانی خداوند چه چیزی را از او گرفته!! 

 

عمو پورنگ