به گزارش افکارنیوز،

بشیر حسینی با انتشار این ویدئو نوشت:

اخبار چهره ها - شما‌ دلیل این نوع تصمیمگیریِ دولت رو چی می‌دونین؟