به گزارش افکارنیوز،

 آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت: 

اخبار چهره ها - تک ستاره آسمان من ...تولدت مبارک .....

تنها عشق و دلیل زندگی من ....تولدت مبارک ....هفت سال درخشش تو ....مبارک ...

سلامت ،شاد و مانا باشی برایم عزیزترین متولد دنیایم .....تولدت بر من که لحظه لحظه با تو متولد شدم ....مبارک ....

#پارمیدا_افشار#هفت _سالگی#تولد#تولدت_مبارک#مادر_دختری

آرزو افشار