به گزارش افکارنیوز،

مهران رنجبر با انتشار این عکس نوشت: 

اخبار چهره ها - خدایا

تو رو به موسیقی قسم

به ارکیده و نیلوفر آبی

و به هر آن چه پاک است

خودت مراقب فقرا باش

مراقب کارگران/دهقان ها

توده ی مستضعف

(فَقُل حَسبی الله)

(بگو خدا مرا بس است)

#خدا#فقرا #فقل_حسبی_الله


رنج بر