به گزارش افکارنیوز،

 نجم الدین شریعتی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - آثارش گاه می شود روضه ی مجسم

و گاه تاریخ مصور

عصار‌ه‌ی ده ها کتاب و روایت

همراه هنرمند خوش قلب

نگارگر معاصر حسن جان روح الامین

در حاشیه ی یک قرار دلچسب دوستانه

شریعتی