به گزارش افکارنیوز،

 نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - امیدوار بمون ...

امید یه روزنه توی قلبت میسازه ...

و‌قلبت راه و‌ بلده ...

 

نسیم خوشنودی