به گزارش افکارنیوز،

مهران رجبی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سلام .داشتم بخاطر ساخت مجموعه تلویزونی صبح اخرین روز به زنجان میرفتم که در عبور از تاکستان زنگی به اقای طاهر خانی عزیزم زدم .

نه خیال کنین که انگور ابغوره بزاره تو خورجینم نه جون خودم دلللللم تنگ شده بود !!.

خلاصه این حجم انگور در عمرم ندیده بودم. 

مهران رجبی