به گزارش افکارنیوز،

محسن افشانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - برمیگردم به میادین!

نه فوراً

ولى حتماً

من جَوونم

هم انگیزه دارم هم امید؛

راه اشتباه رو برمیگردم اصلاحش میکنم...

والسلام

محسن افشانی