به گزارش افکارنیوز،

بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - نزهت: این چیه؟

مرد: لباسهای زندانیتون، دیگه لازمش نداره.

نزهت: این که سوراخ سوراخه.

مرد: خون هاشو درست نتونستن پاک کنن. لابد خودتون یه فکریش می کنین.

نزهت: داداش؟

مرد: ای بابا، اون که کهنه شد ، خبر نداشتین؟

نزهت: دروغ می گی ، چرا اذیتم می کنین؟ من هر کاری گفتن کردم _ من هر کاری گفتن کردم _ این مال من نیست.

مرد: گفتم که امروز میبینیدش ، بیاین نگاه کنین ، بهترین عکسشو چاپ کردن . خبرش امشب توی همه ی روزنامه ها هست.

(نزهت نگاه می کند ، تصویر صفحه ی روزنامه با عکس و‌خبر. نزهت میخکوب عربده می کشد..)

بهنوش طباطبایی