به گزارش افکارنیوز،

 امیر رضا دلاوری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - روز آخر کار البته ۳ ماه پیش

بادانیال عزیزدوباره بعداز چندین سال وبچه های خوب گروهش 

 

امیررضا دلاوری