به گزارش افکارنیوز،

بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - و چه زیبا گفت زنده یاد حسین پناهی 

ماهی ها گریه شان دیده نمیشود

گرگ ها خوابیدن شان

عقاب ها سقوط شان

و انسان ها درون شان… 

بابک جهانبخش