به گزارش افکارنیوز،

مهدی کوشکی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - گذر از آب، رود، آتش

چشمان به این خاک است که او در آن قهرمان شد.

مهدی کوشکی