به گزارش افکارنیوز،

جوانه دلشاد با انتشار این عکس نوشت:«تو باید از بهشت اومده باشی».

 

جوانه دلشاد