به گزارش افکارنیوز،

 سوسن پرور با انتشار این عکس نوشت: چهل روز گذشت

اخبار چهره ها - ماه چهره جانم ، عزیزکم ، رفیق جانم :

تسلیم . دیگه باور کردم که رفتی . دیگه باور کردم که جواب هیچکدوم از مسیجهام رو نمیدی دیگه باور کردم صدات رو نمی شنوم و دیگه می دونم باید بقیه راه رو تنها برم . ادامه دادن این راه بی تو خیلی سخته . همه میگن زندگی می گذره ولی نمی دونن این زندگی دیگه اون زندگی قبل نیست . وقتی یه آدم خوب مثل تو میره توازن خوب و بد دنیا بهم میریزه . کاشکی بودی . کاشکی نمی رفتی . دلتنگ تمام روزهای خوب با تو بودنم و دلتنگ میمونم .

ماه چهره خلیلی