به گزارش افکارنیوز،

بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:

نشست خبری نمایش “عشق روزهای کرونا”...

عکاسی در فضای باز به دلیل هراس از کرونا ...

 

بهنوش طباطبایی