به گزارش افکارنیوز،

سید محسن علوی دراین رابطه گفت: این اشیاء تاریخی که ازقاچاقچیان عتیقه کشف وضبط شده شامل پابند، دستبند، جام مفرغی، پیشانی بند، خنجر، سرنیزه، لگام آهنی، آویز گردنبند، گوشواره، جام سفالی، دیزی مفرغی، کاسه مفرغی، کاسه تخت است.

 

وی با بیان اینکه اشیاء مکشوفه متعلق به دوران ماناها تخمین زده شده ،افزود: در این رابطه 4 نفراز اعضای باند قاچاق عتیقه دستگیر و آثار کشف شده نیز به اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان تحویل داده شد