به گزارش افکارنیوز،

به نقل از کاسب امین؛ میدان فروش دام گنبد در راستای ایجاد یک مرکز خرید و فروش مطمئن دام، مجهز به تاسیسات و امکانات رفاهی مبتنی بر رعایت اصول و روش های علمی و بهداشتی در سال 1372 تاسیس و راه اندازی شده است و در زمره یکی از سه میدان دام مطرح کشوری می باشد که نقش موثری بر کنترل، نظارت بر بهداشت دام و محیط داشته است.

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1