نرخ ارز بین بانکی در 25 اسفند 99 در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۲ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.

ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۴ ارز با روند صعودی، ۲۲ ارز با روند نزولی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

کاهش نرخ ۲۲ ارز در بازار بین بانکی

کاهش نرخ ۲۲ ارز در بازار بین بانکی

کاهش نرخ ۲۲ ارز در بازار بین بانکی