تایج نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان نشان می‌دهد از بین سریال‌های جدید پخش‌ شده در نیمه اول تیر سال ۱۴۰۱، سریال مستوران از شبکه یک ۱۵/۴ درصد مخاطب داشته است. 
همچنین سریال‌های تازه وارد از شبکه سه با ۱۰/۴ درصد بیننده و کسب رضایت ۶۳/۵ درصدی آنان؛ و وضعیت زرد ۲ از شبکه دو با ۹/۸ درصد، آقای قاضی از شبکه دو با ۹/۶ درصد، داستان یک شهر از شبکه پنج با ۳/۵ درصد و سریال آغاز از شبکه چهار با ۱/۲ درصد بیننده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
از میان سریال‌های تکراری، سریال ستایش ۳ از شبکه آی فیلم با ۲۶/۳ درصد مخاطب، پر بیننده‌ترین سریال تکراری بوده‌ است.
همچنین ۸۶/۲ درصد بینندگان سریال ستایش ۳ از این سریال در حد زیاد رضایت داشته‌اند.

«ستایش 3» پربیننده‌ترین سریال سیما!


سریال حکم رشد با ۲۴/۳ درصد مخاطب، پربیننده‌ترین سریال سیما در نیمه دوم خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌ است.