به گزارش افکارنیوز به نقل از سینماپرس، مهدی احمدی تهیهکننده با سابقه سینمای ایران درباره وضعیت ایرج قادری به خبرنگار سینماپرس گفت: ایرج قادری از شب گذشته وضع مناسبی ندارد و با استفاده از دستگاه برای باقی ماندن علائم حیاتی در وی تلاش میشود.
وی گفت: خانواده آقای قادری در کنار وی هستند و با استفاده از شرایط بیمه‌ای و درمانی وی، در حال مراقبت از این سینماگر قدیمی هستند.
احمدی همچنین درباره وضعیت رضا داودنژادگفت: ظرف روزهای آتی از بیمارستان مرخص خواهد شد تا کمی در خانه استراحت کند و بعد از کمی استراحت پزشکان تصمیم میگیرند که ادامه درمان ایشان در تهران باشد و یا در بیمارستان شیراز درمانش را ادامه دهد. هنوز به قطعیت نرسیده است اما فردا یا پس فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد