اعصاب
  • داشتن خواب کافی برای کاهش استرس و حساسیت‌های فرد بسیار مهم و ضروری است. وقتی فرد خسته باشد، نمی‌تواند تصمیم‌گیری‌های صحیح و منطقی داشته باشد.خستگی همچنین موجب تحریک هورمون‌های گرسنگی و ‌به‌ویژه مصرف غذاهای چرب و شور می‌شود.

  • صرع اسپاسم‌های عصبی یا تخلیه شارژ‌های الکتریکی عصبی است که بر اثر اختلال در سیستم مرکزی اعصاب ایجاد می‌شود؛ زمانی که فردی بدون عامل برانگیزاننده خاصی مانند افت قند خون، تب و کمبود کلسیم به شکل مکرر دچار حملات تشنج شود در این صورت شخص مبتلا به صرع شده است.

  • : بسیاری از ما در محیط مدرسه و‌کار و زندگی با افرادی برخورد کرده ایم که حرکات غیر طبیعی و غیر ریتمیک‌ در چشم‌ها و صورت و‌ یا گردن دارند و یا هرچند دقیقه یکبار صداهای عجیب و‌غریب از خود خارج می‌کنند و یا از بینی خود صداهایی در می آورند و بعد بینی خود را با دستمال می‌گیرند و‌می‌گویند که آلرژی دارند.