تصمیم گیری های
  • آیا تاکنون در محل کارتان احساسی شبیه به راه رفتن روی پوسته تخم مرغ داشته اید؟ احساس این که نظرات شما هیچ اهمیتی ندارند، احساس ترس از اشتباه کردن و قرار داشتن در محیطی ترسناک و تهدیدآمیز.

  • مجید باسی مدیر رسانه و ایوب ذوالفقاری مدیر تیم مراتب اعتراض رسمی خود را به ناظر بازی در خصوص استقبال ناخوشایند از تیم اعلام داشتند.

  • «اشرف پهلوی»، خواهر «محمدرضا پهلوی»، چند هفته پیش بر اثر کهولت سنّ در آمریکا در منزل مسکونی ۴۹ میلیون دلاری خود درگذشت. وی در دوران رژیم پهلوی عهده‌دار سمت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بود و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های شاه در عزل و نصب مقامات دولتی از جمله کودتای ۲۸ مرداد نقش مهمی داشت.

  • گزارش افکارخبر از دلایل اجرایی نشدن طرح منطقه کم انتشار آلاینده«LEZ »

    باد و باران و مه و خورشید و فلک در کارند و طرح ها و لایحه ها می آیند و می روند اما هیچ یک از این طرح ها در غبار قوانین اجرا نشده و تصمیم گیری های متضاد و چندگانه توانی برای اجرا ندارند. یکی از این طرح ها LEZ یا منطقه کم انتشار آلاینده است که به جرم توجه به کیفیت خودروها در صف تامین زیرساخت های قانونی، سخت افزاری و نرم افزاری معطل مانده است.

  • محمودرضا تخشید در حالی از سمت خود به عنوان رییس مرکز امور نمایشی سیما استعفا کرد و استعفای وی پذیرفته شد که به نظر می رسد وی با برخی تغییرات ساختاری و چگونگی اجرای آن موافق نبوده است.