تغییر سبک زندگی
  • در سال‌های اخیر گرایش برخی خانواده‌ها به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی روندی افزایشی یافته است که این روند علت‌های مختلفی دارد.

  • آسیب اصلی فتنه‌ها به نظامات سیاسی و ساختارهای کلان نیست؛ هرچند آن هم مسئله بسیار مهمی است و باید برای آن تدبیر کرد، اما ضربه اصلی آنجاست که فتنه و بی‌اعتمادی، رهزن دین و عقیده است. مسائل سیاسی که همچون باد می‌گذرند، اما نوجوان و جوانی که ساکن کوچه تردید و بدبینی می‌شود، ممکن است به این راحتی از مهلکه خلاصی نیابد.

  • مشکلات باروری تا ۱۵ درصد روابط زوج‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چالش‌های زیادی برای باروری سالم وجود دارد، اما خوشبختانه چند راه طبیعی برای افزایش باروری نیز شناسایی شده و وجود دارد.