جاهلیت
  • خدا رحمت کند مرحوم استاد سیداکبر پرورش را، او معتقد بود؛ «جاهلیت» یک پدیده‌ بی‌مرز است. جاهلیت یک مفهوم است نه مربوط به یک زمان ! او برای پدیده جاهلیت 4 عامل را با اتکا به قرآن و روایات قائل بود.

  • مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: آل سعود عده‌ای را تحریک می‌کنند که مسلمانان را بدون جرم و جنایت بکشند و این همان کاری است که اعراب جاهلیت در پیش از اسلام می‌کردند.

  • روزنامه البناء لبنان در یادداشتی تصفیه حساب درونی آل سعود و کشمکش آن با قطر را امتداد قانون جنگل دوره جاهلیت توصیف کرد و گفت عربستان زمانی به واقع تغییر می‌کند که دست از حمایت از تروریسم در سوریه و عراق و کشتار یمنی‌ها بردارد.

  • آیا خداوندی که در خلقت انسان، برای مراعات احسن تقویم، از نقش ابرو برای صورت فرو گذار نکرده، ممکن است کتابی به منظور مذکور بفرستد و غرض از ارسال رُسُل و انزال کتب را که تصویر سیرت انسان در احسن تقویم است باطل کند؟!