خط‌ کشی
  • رئیس پلیس ترافیک شهری اظهار کرد: این ساماندهی شامل خط کشی و برجسته کردن گذرگاه ها به خصوص در مدخل ورودی میادین، در تقاطع ها، نصب کاهنده های سرعت قبل از ورود به گذرگاه ها است، به طوری که قبل از سرعت گیرها تابلو و علائم مناسب قرار داده ایم.

  • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به تغییر وضعیت خطوط ترافیکی در مناطق مختلف پایتخت خاطرنشان کرد: در نحوه خطوط ترافیکی تغییراتی اعمال می شود و خطوط به نحوی دندانه دار شده که میان لاستیک خودروها و خطوط ترافیکی اصطکاک ایجاد شود.