سایپنتو
  • فقط دو هفته تا آخر لیگ (قبل از جام جهانی) باقی مانده است. پرونده لیگ برتر با دو بازی دیگر به طور موقت بسته می‌شود تا بعد از جام جهانی با بازی حساس دربی دوباره استارت بخورد اما همین دو بازی می‌تواند برای دو رقیب دیرینه که حالا نه سایه به سایه بلکه نفس به نفس هم در جدول حرکت می‌کنند حیاتی باشد.