سهامدار
  • نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد خواهد شد، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.

  • با توجه به سود دریافتی از شرکتها، نیمی از سود عملکرد سال 98 شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت فردا به شماره شبا دارندگان سهام واریز می‌شود.

  • قیمت هر سهم پالایشگاه تهران از ۷۵۰۰ تومان در ۱۹ مهر ماه در روز گذشته به ۸۳ هزار تومان رسید و برخی از سهامداران خود را با بازدهی ۱۰۱۴ درصدی یک روزه میلیاردر کرد.