سهامدار
  • با توجه به سود دریافتی از شرکتها، نیمی از سود عملکرد سال 98 شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت فردا به شماره شبا دارندگان سهام واریز می‌شود.

  • قیمت هر سهم پالایشگاه تهران از ۷۵۰۰ تومان در ۱۹ مهر ماه در روز گذشته به ۸۳ هزار تومان رسید و برخی از سهامداران خود را با بازدهی ۱۰۱۴ درصدی یک روزه میلیاردر کرد.