شهید باکری
  • دختر جوانی که نمی خواست زندگی اش با مرد دروغگو از هم بپاشد برای دریافت نسخه ای سحر آمیز از یک رمال خیالی، پول میلیونی پرداخت. اما وقتی به حقیقت پی برد کشته شد. عامل این جنایت دیروز در دادگاه خودش را بی گناه خواند.

  • «افکارنیوز» بررسی کرد؛

    نماینده دامغان در دفاع از وزیر راه ادعاهایی مطرح کرد که بعضا در تناقض هم هستند. از جمله حضور هشت ساله در جبهه و نماینده شدن در مجلس سوم و یا کنار جنازه شهید باکری بودن. وی حتی برای تعریف و تمجید از وزیر ادعا کرد که در زمان جبهه ساخت یک جاده که شهید خرازی و شهید کاظمی، قالیباف و سلیمانی می گفتند سه ماه طول می کشد،اما با دادن امکانات از سوی آخوندی ظرف 13 روز انجام شد.

  • آتنه فقیه نصیری گفت: یک خاطره خیلی وحشتناک دارم، البته به نظرم خودم هم در این موضوع سادگی کردم. ماجرا از این قرار بود که در آن زمان سریال «پاورچین» به کارگردانی مهران مدیری از تلویزیون پخش می‌شد و چند نفر از دوستانم که در آن پروژه نیز بودند از دوستیشان با من استفاده کردند و در روزی که من در حال استراحت بودم از پروژه پاورچین با من تماس گرفتند و از من خواستند در یک قسمت از آن مجموعه به عنوان هنرپیشه میهمان حضور پیدا کنم.

  • خانم مدرس «همسر شهید باکری» تماس گرفتیم؛ تا نشانه عکس را دادیم، لبخندی زد و گفت: آقا مهدی که جوان ۲۸ ساله بود در این عکس مثل یک پیرمرد ۵۰ ـ ۶۰ ساله افتاده است.وی در ادامه بیان داشت: این عکس را در آلبوم نداشتم و کمتر کسی هم آن را دیده است؛ چند سال پیش در برنامه‌ای فردی که الان به خاطر ندارم، این عکس را به من داد و نام عکاس و موقعیت آن را هم نمی‌دانم.همسر شهید مهدی باکری یادآور شد: این عکس تمام خستگی آقا مهدی را بعد از عملیات نشان می‌دهد؛ معلوم است که ۳ ـ ۴ شب و روز استراحت نکرده؛ طوری که دیگر چشم‌هایش از خستگی باز نمی‌شود. با توجه به زمینه این عکس فکر می‌کنم منطقه غرب و عملیات حاج عمران باشد.