موج گرما
  • بازگشت موج گرمای شدید به چین با پیش‌بینی ماندگاری هوای گرم به مدت تقریبا ۱۰ روز در بسیاری مناطق این کشور همراه شده است و در برخی مناطق رکورد گرما شکسته شد.

  • نشریه پولیتیکو در گزارشی از یک تابستان گرم جهنمی در کشورهای بزرگ اروپایی روایت کرده که برخی دولت‌ها را در آستانه اعلام وضعیت اضطراری قرار داده است.