آمار ابتلا
  • آمار ابتلای روزانه به کرونا به ویژه سویه اومیکرون در اروپا هر روز در حال افزایش است و این افزایش بویژه در فرانسه، انگلیس و ایتالیا رقم های قابل توجهی را نشان می هد. تازه ترین آمار از موارد ثبت شده از ادامه روند رکورد شکنی میزان ابتلای روزانه در فرانسه حکایت دارد.

  • کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی به رغم دسترسی به انواع واکسن های کرونا و واکسیناسیون گسترده، در آستانه برگزاری مراسم سال نو مسیحی همچنان با شیوع این بیماری، بخصوص سویه اومیکرون مواجه هستند؛ در برخی از این کشورها آمار ابتلا به کرونا به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.

  • با ثبت ۲۵ هزار و ۱۴۲ مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در روسیه، بیشتین آمار روزانه ابتلا به این ویروس مرگبار از ماه ژانویه تا کنون در این کشور به ثبت رسید.