اجرت المثل
  • اجرت‌المثل یکی از حقوق زنان است که زن در قبال خدماتی مانند؛ انجام امور خانه و خانه‌داری مانند، آشپزی، نظافت، تربیت فرزندان و مسائل مربوط به خانه و خانه‌داری می‌تواند از همسر خود مطالبه کند اما بیشتر زنان در تعامل با همسر خود و داشتن زندگی آرام و بی‌دغدغه، بدون هیچ چشم‌داشتی امورات خانه را انجام می‌دهند.

  • در شرع و قانون، زن وظایف محدودی در خانه دارد و غیر از تمکین، آراستگی و رفتار خوب با مرد وظیفه دیگری ندارد. اما برای رعایت حقوق مالی زن و حفظ شان او در خانه زن می‌تواند در قبال کارهایی که در منزل مثل آشپزی، بچه‌داری و... که انجام می‌دهد مزدی از مرد دریافت کند.

  • فاطمیان توضیح داد: با الحاق تبصره به ماده 336 قانون مدنی فصل جدیدی در بحث اجرت‌المثل آغاز شد؛ به این معنی که زوجه در عقد موقت هم می‌تواند از اجرت‌المثل بهره‌مند شود البته باید 4 شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت‌المثل را مطالبه کند.

  • جایزه هایی که بانک ها یا غیر آن برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه کشی، حلال است …