اخلاق پزشکی
  • رییس انجمن رادیولوژی ایران گفت: هوش مصنوعی یک ابزار کمکی در جهت خدمت به پزشکان در رشته‌های مختلف به خصوص رادیولوژیست است که با کمک آن دقت و سرعت کار افزایش می‌یابد، اما جایگزین پزشک نخواهد شد.

  • معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره چالش‌ها در حوزه طب سنتی نیز تصریح کرد: البته مشکل تحقیقات در طب سنتی این است که افراد بسیاری روش‌های درمانی را عنوان می‌کنند که هیچ‌کدام مراحل آزمایشگاهی، حیوانی و بالینی نگذرانده و صرفاً عنوان می‌شود فلان بیمار با چنین تجویزی خوب شده است درحالی که این روش‌ها دیگر در دنیای علم و پزشکی جهان مورد قبول نیست.

  • مصطفی آب روشن در این باره می گوید: « بررسی پرونده قضایی تخلفات پزشکان نشاندهنده بی احتیاطی در بین طبیبان جوان و بی مبالاتی در میان پزشکان مسن بیشترین علت قصور پزشکی در کشوراست. از لحاظ اجتماعی انحرافات پیچیده در حرفه پزشکی غالبا با اصطلاحات زیست شناختی تبیین می گردد و بعلت اینکه نمود رفتاری ندارد، عموما بعد قضاوت ِ اجتماعی ِ آن پنهان می ماند.

  • دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشکده رویان گفت: برای هر زوج ناباروری که به این پژوهشکده برای درمان مراجعه می‌کنند، تعدادی زیادی جنین تولید می‌شود؛ یکی از جنین‌ها به مادر منتقل می‌شود و در صورتی که باروری موفق باشد، باقی جنین‌ها تولیدشده فریز و در رویان ذخیره‌ می‌شوند.