استفاده از دوچرخه
  • استفاده از دوچرخه در بین مردم کشورهای دنیا به خوبی فرهنگ‌سازی شده است و نامگذاری سه شنبه به نام روز بدون خودرو می‌تواند ترویج استفاده از دوچرخه و افزایش فعالیت فیزیکی را در بین مردم نهادینه کند.