اولین مربی تاریخ پرسپولیس
  • روز های پایانی سال 46 ستارگان شاهین که با بسته شدن باشگاهشان عملا فعالیت ورزشی نداشتند تصمیم به حضوری هماهنگ در یکی از تیم های باشگاهی تهران میگیرند تا جمع آنها همچنان استوار بماند.