اکسیژن تراپی
  • قصه از این قرار است که ظاهرا وزارت ارشاد برای کاهش مصرف دخانیات در میان جوانان، در یک طرح بالنی و آزمایشی از ترکیب گاز‌های شیمیایی N۲O و اکسیژن یا... فشرده برای یک سرخوشی و نسبتا یک حالت خلسه موقتی استفاده کرده است. آن‌گونه که مسئولان وزارت بهداشت به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، «پاکدم» یا همان «قلیان اکسیژن» ثبت اختراع شده و براساس یک طرح مطالعاتی درحال عرضه است.