جمع آوری متکدیان
  • افکارنیوز در گزارش بررسی کرد؛

    تکدی‌گری در شهر تهران به معضل اساسی تبدیل‌شده است و حضور متکدیان چهره ناخوشایندی را در پایتخت ایجاد کرده است. بسیاری از شهروندان تهران همواره از حضور متکدیان در شهر تهران اعلام نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند اما مسئولان شهری تهران توانایی برخورد با متکدیان را ندارند.