حقوق مالی زن
  • مهریه یکی از حقوق مالی زن در هنگام ازدواج است و او هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را از همسرش مطالبه کند. اما شرایطی هم وجود دارد که به مهریه‌ای تعلق نمی‌گیرد. آیا می‌دانید این شرایط چیست؟

  • در شرع و قانون، زن وظایف محدودی در خانه دارد و غیر از تمکین، آراستگی و رفتار خوب با مرد وظیفه دیگری ندارد. اما برای رعایت حقوق مالی زن و حفظ شان او در خانه زن می‌تواند در قبال کارهایی که در منزل مثل آشپزی، بچه‌داری و... که انجام می‌دهد مزدی از مرد دریافت کند.