سردار مرتضی طلایی
  • رئیس پلیس اسبق تهران با بیان اینکه پلیس نگهدارنده و حافظ امنیت است نه تولیدکننده امنیت، گفت: ما کوتاهی کرده‌ایم که امروز امنیت اجتماعی دچار چالش و آسیب شده و در نهایت پلیس ناچار به مداخله می‌شود.