مذاکرات برجام
  • رئیس جمهور سابق کشورمان برای چندمین بار اظهاراتی در خصوص «امکان توافق احیای برجام در اسفند ۱۳۹۹» مطرح کرده است؛ راستی آزمایی و صحت‌سنجی این ادعا می‌تواند به ثبت واقعیت در خصوص یکی از اتفاقات مهم در تاریخ سیاست خارجی کشورمان کمک کند.

  • نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: امروز برای دنیا ثابت شده است که جمهوری اسلامی ایران اهل گفت و گو است اما قرار نیست ما، هم پشت دیوار مذاکره بمانیم و هم تحریم ها را بپذیریم.

  • کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با افکارنیوز:

    خوش‌چشم گفت: هدف اصلی اصمیم اخیر اروپا علیه سپاه ملتهب ساختن بازارهای ارزی و آسیب زدن به وضعیت اقتصاد و ثبات بازارهای کشور است که روشن‌گری رسانه‌ها و مسئولان را می‌طلبد.

  • همزمان با قرار گرفتن مذاکرات رفع تحریم‌ها در مراحل پایانی و افزایش تحرکات مخالفان در داخل آمریکا برای عدم بازگشت آمریکا به برجام، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان این کشور در هراس از بازگشت احتمالی دولت بایدن به این توافق، خواستار توقف مذاکرات با ایران شد.

  • حنیف غفاری، کارشناس مسائل اروپا در گفت‌وگو با افکارنیوز:

    غفاری گفت: ما طرف اروپایی را یک طرف متغییر مستقل نمی‌دانیم و دوما متعقد هستیم که اکثر عملیات‌هایی که انجام می‌دهد فرا متنی و محیطی است و ذاتی و مربوط به میز مذاکره نیست. یعنی از طریق عوامل محیطی و بیرونی سعی می‌کند که به خواسته‌های خود در مذاکرات برسد.

  • جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و انریکه مورا، نماینده ویژه اروپا در مذاکرات برجام از شکسته شدن بن‌بست مذاکرات وین خبر می‌دهند.این نخستین بار نیست که بازیگران اروپایی از نزدیک بودن به توافق نهایی یا امکان‌پذیر بودن احیای برجام در آینده‌ای نزدیک سخن می‌گویند! حداقل طی ماه‌های گذشته ، 5 بار مذاکرات وین تا نقطه‌ای که از آن به‌مثابه "«نقطه نهایی» یاد می‌شد پیش رفته و البته احیای برجام درنهایت رخ نداده است!