اروپا قصد دارد با تحریم سپاه ایران را به میز مذاکرات بکشاند

سیدمصطفی خوش‌چشم، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با افکارنیوز درمورد رفتار اروپا برای مقابله با جمهوری اسلامی اسران بیان کرد: طرح تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک اقدام تحریمی به منزله تحریم جدید اقتصادی نیست. بلکه یک اقدام سیاسی_امنیتی در چارچوب جنگ ترکیبی غرب در مقابل ایران است.*تحریم سپاه ازسوی اروپا تکه‌ای از پازل جنگ ترکیبی علیه کشورمان استوی افزود: این اقدام به عنوان یکی از تکه‌های پازل این جنگ ترکیبی علیه ما استفاده شده است.

برای اینکه ایران را در پای میز مذاکرات به عقب ببرد که این هدف کوتاه‌مدت است و البته اهداف میان‌مدت و بلندمدتی هم در این جنگ  ترکیبی متصور هستند.خوش‌چشم ادامه داد: اما مسئله مهم این است که فعلا پارلمان اروپا این طرح را تصویب کرده و هنوز شورای وزرا و اتحادیه اروپا هنوز آن را به تصویب نرسانده است و روی آن صحه نگذاشته‌اند.

ممکن است حتی این مباحث را بدون نتیجه نیز جلو ببرند.این کارشناس بین‌الملل گفت: چراکه هدف اصلی این اقدام ملتهب ساختن بازارهای ارزی و اقتصادی ماست و درحقیقت هدف‌گذاری چنین اقداماتی مانند بخش‌های دیگری از همین جنگ‌های ترکیبی، آسیب زدن به وضعیت بازارها و ثبات بازارهای کشور است که درهمین زمینه نیز روشن‌گری رسانه‌ها و مسئولان را می‌طلبد.وی تصریح کرد: ازطرفی در اتخاذ مواضع اگرچه بایستی پاسخ قاطعانه‌ای را به طرف اروپایی نشان داد اما باید این مسئله را نیز مدنظر قرار داد که در زمین طرف مقابل بازی نشود.

پارلمان اروپا

خوش‌چشم گفت: اگرچه پاسخ ایران باید طرف مقابل را با هزینه‌های بیشتری مواجه کند تا دست از اینگونه اقدامات در آینده بردارند. اما این مطلب نیز باید برای مردم روشن شود که منظور از این زورآزمایی‌ها، زورآزمایی‌های سیاسی عمدتا به منظور عقب راندن دوطرف در پای میز مذاکره است و به هیچ عنوان اقدامات عملی در رابطه با نزاع و درگیری متصور نیست.