میراحمدی
  • معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: ایران و سوریه در جبهه مقاومت و در مبارزه با رژیم تروریستی و کودک‌کش صهیونیستی متحد و یک پارچه عمل می‌کنند و جبهه مقاومت در یک قدمی پیروزی است.

  • معاون امنیتی وزیر کشور با بیان اینکه حملات مشروع رزمندگان یمنی و عراقی را به جمهوری اسلامی منتسب کردن مغرضانه است، گفت: این رزمندگان خود تصمیم گیرنده هستند و مسئولیت حملاتشان را هم رسما پذیرفته و اعلام می‌کنند و ترسی هم از تهدیدات دشمنان خود ندارند.

  • رئیس ستاد اربعین گفت: یکی از مهم ترین چالش های ما، عدم هماهنگی و عملیات مشترک بین ما و عزیزان عراقی بود؛ چالش ما در این زمینه با طرف عراقی در حوزه سرزمینی عراق، عبور از مرزهای عراق بود؛ درست مثل قیفی که سر آن به سمت ما بود و ته آن به سمت مرزهای عراق و عبور از مرزهای ما با جمعیت زیاد نسبتا با سهولت انجام می شد، اما وقتی به مرزهای عراق می رسید، زائران به شدت در فشار و تنگنا قرار می گرفتند.

  • دبیر ستاد مرکزی اربعین از برگزاری جلسه ویژه بین وزرای کشور، صمت و راه و ترابری برای پیگیری موضوع حمل و نقل زائران در اربعین امسال خبر داد و گفت: قرار است نرخ بلیت قطار و هواپیما در ایام اربعین به این ستاد پیشنهاد و درباره آن تصمیم گیری شود.