پیری جمعیت
  • کاهش نرخ زاد و ولد همراه با افزایش جمعیت در سن بازنشستگی، ضربه سختی به بازار کار قاره سبز خواهد بود و در عین حال باعث افزایش هزینه‌های دولت‌های اروپایی برای بخش‌های بازنشستگی، بهداشت و زیرساخت‌ها خواهد شد.

  • نرخ باروری در کره جنوبی در پایین سطح در مقیاس جهانی قرار دارد. کره جنوبی چندین دهه است که درگیر مبارزه‌ برای آینده خود و مقابله با کاهش جمعیت است. به نظر می‌رسد آمارهای دولتی منتشر شده در سالهای اخیر نشان می دهد چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در حال باختن در این نبرد است.

  • یک عضو کمیسیون آموزش‌ و تحقیقات‌ مجلس با بیان اینکه پیری جمعیت کشور بحران اقتصادی به دنبال خواهد داشت، گفت: حرکت جمعیتی کشور به سوی یک کشور پیر موجب کاهش پرداختی های بیمه و افزایش استفاده کنندگان از صندوق های بازنشستگی می‌شود.

  • جامعه‌شناسان ،جمعیت‌شناسان و آینده پژوهان ما در دهه هفتاد خواب بودند. دولت ما در آن زمان براساس یک غفلت و جهل راهبردی و فقد دانش آینده‌پژوهی وارد معرکه‌ای با دسیسه سازمان‌های جهانی شد که امروز ما از آن به‌عنوان «سیاهچاله جمعیتی» و یک ابر بحران یاد می‌کنیم.

  • نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یکسری از روایت های غلط علیه طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در فضای مجازی ارائه می شود، مصوبات در این طرح برای رفع موانع پیش رو در بحث فرزندآوری، معیشت، مسکن، درمان ناباروری، رایگان شدن زایمان و همچنین تحصیلات آموزشی و تسهیلات ازدواج انجام شده است.

  • استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه ایران به سرعت به سمت پیرشدن حرکت می کند، گفت: ایران در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده جزو ۴ کشور پیر دنیا خواهد شد.

  • شریعتمداری گفت: سند ملی سالمندان پیش بینی می‌کند با توجه به اینکه رشد جمعیت سالمندان قابل ملاحظه است، باید توجه ویژه‌ای به نیاز‌های سالمندان کنیم.

  • کارشناسان و مسئولان عنوان کردند، طرح جامع جمعیت، به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های جمعیتی، از سال ۹۰ هنوز تصویب نشده است.