وضعیت گاز
  • هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با افکارنیوز:

    بیگی‌نژاد گفت: وضعیت گاز بحرانی نیست.و در شرایط فعلی فقط مقداری کمبود است که صرفا هم برای همین دو ماه پیشروست و پس از آن نیز این مسئله حل خواهد شد.