حادثه انفجار معدن زغال سنگ "زمستان یورت" در آزادشهر استان گلستان با پوشش خبری گسترده ای از سوی رسانه های گروهی جهان مواجه شده است.

 

تا لحظه انتشار این خبر تعداد کشته ها از سوی منابع رسمی 21 نفر اعلام شده اما با توجه به مصدومان زیاد این حادثه و معدنچیانی که هنوز در عمق معدن محبوس مانده اند، احتمال افزایش آمار قربانیان وجود دارد.

 

بازتاب حادثه انفجار معدن زغال سنگ گلستان در رسانه‌های خارجی+ تصاویر

 

بازتاب حادثه انفجار معدن زغال سنگ گلستان در رسانه‌های خارجی+ تصاویر

 

بازتاب حادثه انفجار معدن زغال سنگ گلستان در رسانه‌های خارجی+ تصاویر

 

بازتاب حادثه انفجار معدن زغال سنگ گلستان در رسانه‌های خارجی+ تصاویر

 

بازتاب حادثه انفجار معدن زغال سنگ گلستان در رسانه‌های خارجی+ تصاویر

 

بازتاب حادثه انفجار معدن زغال سنگ گلستان در رسانه‌های خارجی+ تصاویر

 

بازتاب حادثه انفجار معدن زغال سنگ گلستان در رسانه‌های خارجی+ تصاویر