این نشست با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با کمک مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در حال برگزاری است.

مجمع جهانی سلامت (World Health Summit) که زیر نظر صدراعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، رئیس اتحادیه اروپا و مشارکت ۲ هزار نفر از 100 کشور جهان شامل وزرای بهداشت، رؤسای سازمان‌های بین‌المللی، مدیران ارشد صنایع مرتبط با سلامت، سیاست‌گذاران و پژوهشگران و صاحب‌نظران است از سال 2009 تاکنون مهرماه هر سال در برلین پایتخت آلمان برگزار می‌شود، به عنوان نشست اصلی دستورسازی سلامت جهانی پذیرفته شده است. 

پیمان گروه هشت (M8 Alliance of Academies and Universities) رکن راهبردی مجمع جهانی سلامت است؛ پیمان گروه هشت کنسرسیومی شامل دانشگاه‌ها و فرهنگستان‌های پیشرو جهان است که در جریان نشست مجمع جهانی سلامت در سال 2009 تشکیل شد و دفتر مرکزی آن در برلین قرار دارد. 

مأموریت این پیمان بهبود ارتباطات میان دانشگاه‌های برتر جهان به‌ منظور ارتقای سلامت جهانی و ایفای نقش فعال و تأثیرگذار در تصمیمات سلامت دنیاست. 

اعضای این پیمان مهرماه هر سال مجمع جهانی سلامت را به مدت 3 روز و به ‌عنوان پلتفرم عرضه این مهم در برلین برگزار می‌کنند؛ هدف پیمان گروه هشت، ترجمان پژوهش‌های علوم سلامت و پزشکی در جهان و در تعامل با سیاستمداران و اقتصاددانان از طریق هدایت این تلاش‌ها به اقدامات با هزینه فایده مناسب و تمرکز بر پیشگیری از بیماری‌ها با رویکرد بررسی چالش‌های دنیای جدید شامل تغییرات جمعیتی، بیماری‌های غیرواگیر، مهاجرت، شهرنشینی گسترده و تغییرات اقلیمی است.

نخستین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت سال 2013 در سنگاپور برگزار شد؛ نشست‌های بعدی به ترتیب در برزیل (2014)، ژاپن (2015)، سوئیس (2016)، کانادا (2017) و پرتغال (2018) برگزار شده است.