فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه یوسف آباد  تهران  به  شرح زیر است؛

مظنه خرید خانه در منطقه یوسف آباد

آخرین اخبار مربوط به مسکن را در صفحه اقتصادی ما بخوانید.

قیمت روز خرید مسکن 

آدرس  متراژ

عمر ساخت
(سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)
محله یوسف آباد؛ خیابان اکبری ۱۰۶ ۱۷ ۴۵٫۲۸۳٫۰۰۰
محله یوسف آباد؛ خیابان جهان آرا ۱۲۰ ۱ ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
محله یوسف آباد؛ خیابان بیستون ۱۱۲ ۱۵ ۵۲٫۲۳۲٫۰۰۰
محله یوسف آباد؛ خیابان عظیمی ۹۰ ۴ ۳۰٫۵۵۶٫۰۰۰
محله یوسف آباد؛ خیابان اسدآبادی ۱۰۲ ۶ ۵۹٫۸۰۴٫۰۰۰
محله یوسف آباد؛ خیابان مهرام ۶۳ ۱۵ ۳۸٫۰۹۵٫۰۰۰