شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، برنامه زمان‌بندی احتمالی اعمال خاموشی در شبکه توزیع برق شهرستان‌های استان را برای امروز (۲۳شهریور) منتشر کرد.

جدول قطعی برق در شهرستان‌های استان تهران از امروز سه شنبه 23 شهریور 1400

زمانبندی احتمالی قطع برق در شهرستان‌های استان تهران