قیمت انواع زیتون در بازار به شرح زیر است:

هزینه خرید انواع زیتون چقدر است؟

نام کالا قیمت(تومان)
زیتون شور درشت و خوش طعم ۴۲۰,۰۰۰ 
زیتون طارم درشت ۲۲۰,۰۰۰ 
زیتون شور با هسته بیژن وزن 680 گرم ۴۳,۲۰۰ 
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم ۴۴,۹۰۰ 
زیتون گوشتی عالی رودبار با هسته
۹۵,۰۰
زیتون پرورده ویژه پرگردو ۵۹۸,۰۰۰ 
زیتون سیاه فلزی هسته دار لوراس LORAS 2500 گرمی ۲۲۵,۰۰۰ 
پک کامل محصولات غرفه طارم زیتون یاغیسی ۹۲,۰۰۰