موضوع مخفی ماندن فعالیت و تاسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی در پی درخواست نماینده قطر در سازمان‌های بین المللی مستقر در « وین » در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، بار دیگر لزوم پاسخگو کردن این رژیم را مطرح کرد.

به گفته نماینده قطر در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین، رژیم صهیونیستی به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای «NPT» نپیوسته است؛ ضمن اینکه با در نظر داشتن سابقه تجاوز این رژیم و استفاده نامتناسب از زور علیه غیرنظامیان، تضمینی برای عدم استفاده غیر مسئولانه رژیم صهیونیستی از تسلیحات هسته‌ای در آینده وجود ندارد.

این مقام قطری خواستار عدم فرار رژیم صهیونیستی از افشای حقایق در مورد توانایی‌های هسته‌ای این رژیم شده و بر اهمیت همکاری رژیم صهیونیستی با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد.

به گزارش «آرمز کنترل»، رژیم صهیونیستی مانند پاکستان و هند به عنوان دیگر دارندگان زرداخانه هسته‌ای تاکنون از امضای «ان پی تی»، سر باز زده است.

دلیل اینکه این رژیم تاکنون آزمایش هسته‌ای علنی انجام نداده و گزارش‌های مرتبط با وجود زرادخانه‌های هسته‌ای در اراضی اشغالی را رد یا تایید نمی‌کند، نگرانی از معرفی شدن به عنوان نخستین دارنده سلاح هسته‌ای در غرب آسیاست.

با این وجود، دلایل زیادی دال بر واقعیت داشتن وجود سلاح‌های هسته‌ای در اراضی اشغالی وجود دارد؛ اگرچه ماهیت و تعداد آن‌ها مشخص نیست.

موضوع ثابت شده در این زمینه فعالیت رژیم صهیونیستی در مورد شکافت پلوتونیوم غنی شده و استفاده از آن در تسلیحات هسته‌ای است.

برآوردها، شمار کلاهک‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را تا سال ۲۰۲۰، معادل ۹۰ مورد و کلاهک‌های هسته‌ای با مواد شکافت پذیر را تا ۲۰۰ مورد تخمین زده‎اند.

به گزارش «اتمیک آرشیو»، تاسیسات هسته‌ای در اراضی اشغالی شامل موارد زیر هستند:

- مرکز تحقیقات هسته‌ای «دیمونا» برای تولید و استخراج پلوتونیوم و داشتن دیگر زیرساخت‌های مربوط به تسلیحات

- پایگاه «ایلابون»، زرادخانه تاکتیکی کلاهک‌های جنگ هسته‌ای و دومین مرکز ذخیره سازی تسلیحات هسته‌ای در اراضی اشغالی

- «کفر زخاریا» پایگاه مشکوک موشک‌های هسته‌ای و مرکز ذخیره سازی بمب

- «نهال سورق»، پایگاهی معادل آزمایشگاه ملی تسلیحات آمریکا که طراحی و ساخت تسلیحات و همچنین تحقیقات را مدیریت می‌کند.

- «یودفت»، مرکز مشکوک مونتاژ تسلیحات هسته‌ای

- «تیروش»، یکی از ۲ مرکز ذخیره سازی تسلیحات هسته‌ای اراضی اشغالی.

تصور می‌شود که «تیروش» سایت استراتژیک ذخیره سازی تسلیحات هسته‌ای است، در حالی که «ایلابون» سایت ذخیره تسلیحات تاکتیکی است.

- «رافائل»، پایگاه مونتاژ تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی